Skip to content

Poziv za učešće na 27. godišnjoj izložbi Likovnog kruga

  Pozivamo članove UULKNS da prijave radove za 27. godišnju izložbu Likovnog kruga na email adresu ateljemiskov@gmail.com

  Elementi za katalog: Biografija sa adresom i kontakt – Word, font Calibri 11px (do 150 reči)
  Kataloški potpis rada: Ime i prezime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina nastanka rada – Word, font Calibri 11px
  Reprodukcija dela: Duža strana 18 cm, 300 dpi, jpg

  Rok prispeća prijava: 30.09.2023.g.

  Nepotpune prijave kao i prijave poslate posle navedenog roka neće se uzimati u obzir.

  Organizacioni odbor UULKNS

  Tags: