Skip to content

Preliminarni poziv – 28. Godišnja izložba UULKNS

  Poštovane kolege,

  održavanje ovogodišnjeg zajedničkog izlaganja planirano je za sam kraj tekuće godine (period između 15. novembra i 31. decembra). U toku su nastojanja Upravnog odbora i Umetničkog saveta da se u kontekstu pribavljanja prijava i broja zainteresovanih i prijavljenih izlagača obezbede pogodan i primeren izlagački prostor, ali i uslovi za izradu što kvalitetnjeg kataloga.

  Stoga pozivamo članove Udruženja umetnika LIKOVNI KRUG Novi Sad da u što skorijem roku prijave svoje učešće i radove za 28. godišnju izložbu Likovnog kruga.

  Molimo Vas da svoje prijave i kataloške podatke Umetničkom savetu dostavite elektronskom poštom na adresu simonida.todorovic@gmail.com.

  Kao i ranijih godina, elementi za katalog su:

  • Biografija sa adresom i kontakt (do 150 reči) – Word, Calibri, 11 tačaka;
  • Kataloški potpis rada (ime I prezime, naziv rada, tehnika, dimenzije,
   godina nastanka rada) – Word, Calibri, 11 tačaka;
  • Reprodukcija dela – duža strana 18 cm, 300 dpi, jpg. Rok prispeća prijava biće utvrđen i cirkularno prosleđen naknadno (tokom sledećih mesec dana), uz molbu članovima Udruženja da, u međuvremenu, na sajtu https://likovnikrug.org/ provere da li su (uplatom članarine za tekuću godinu) regulisali svoje članske obaveze.

  Nepotpune i prijave poslate posle naknadno utvrđenog roka roka neće se uzimati u obzir.