Udruženje umetnika
"Likovni krug"
Novi Sad

Petrovaradinska tvrđava

Internet prezentacija je u fazi izrade