Skip to content

Članstvo

Aktivni članovi

Podsetnik o neplaćenim članarinama

 1. Dević Vojislav, 2500 din., 2023.
 2. Gajić Dragana, 2500 din., 2023.
 3. Ilić Zoran, 2500 din., 2023.
 4. Kapitanj Atila, 2500 din., 2023.
 5. Karlavaris Ivan, 1300 din., 2023.
 6. Mišević Maja, 2500 din., 2023.
 7. Petrović Višnja, 2500 din., 2023.
 8. Ranković Natalija, 2500 din., 2023.
 9. Stanojević Aleksandar, 3700 din.*, 2022./2023.
 10. Todorović Dušan, 2500 din., 2023.
 11. Zorić Uroš, 2500 din., 2023.

* Karlavaris Ivan – uplatio za 2023. 1200 din.
** Stanojević Aleksandar treba da uplati celu 2022. i 2023.

Memento

Sećanje na začetnike likovne kolonije na Petrovaradinskoj tvrđavi i Udruženja LIKOVNI KRUG. Pominjemo ih kao stvaraoce koji su tragove svog delanja utkali u svetske tokove umetnosti kulturnu baštinu ovog podneblja.

 • Acin Ivanka, vajar
 • Adzić Poznanović Nada, tapiserista
 • Antić Miroslav Mika, pesnik
 • Bikicki Jovan, slikar
 • Bob Emil, slikar
 • Bošković Aleksandar, slikar
 • Ćurčić Petar, slikar
 • Gikić Ratko, vajar
 • Graovac (Ris) Radmila, keramičar
 • Graovac Nikola, slikar
 • Jelačić Miodrag Jelača, grafičar
 • Kapitanj Laslo, dizajner, grafičar
 • Karlavaris Bogomil, slikar
 • Kiridžić Dragan, arhitekta
 • Kuzmanović Slobodan Kuza, slikar-grafičar
 • Lakić Aleksandar, slikar
 • Leskovac Mileta, slikar
 • Leskovac Nenad, dizajner
 • Maksimović Stevan, slikar
 • Mančić Saša, vajar
 • Mihajlović Ana Marija, kostimograf
 • Mihajlović Milorad Mića, slikar >>>
 • Mihajlović Sanja, slikar
 • Miškov Živojin Žika, slikar
 • Mojak Petar, slikar
 • Nedeljković Miodrag Miša, slikar
 • Nedeljković Slobodan Bata, slikar, grafičar
 • Nikolić Vladimir, slikar
 • Nonin Dušan, slikar, konzervator
 • Pop Pavel, slikar, grafičar >>>
 • Radovanović Pavle Paja, vajar
 • Ševo Boško, grafičar
 • Soldatović Jovan, vajar >>>
 • Stepanić Predrag Bata, arhitekta
 • Stojnić Mirko, dizajner
 • Trkulja Milan, vajar
 • Uzelac Milan Mića, slikar
 • Višekruna Tatjana, slikar
 • Vojinović Budimir Buda, publicista
 • Vukosav Vlajko, scenarista