Skip to content

Članstvo

Aktivni članovi

Memento

Sećanje na začetnike likovne kolonije na Petrovaradinskoj tvrđavi i Udruženja LIKOVNI KRUG. Pominjemo ih kao stvaraoce koji su tragove svog delanja utkali u svetske tokove umetnosti kulturnu baštinu ovog podneblja.

 • Acin Ivanka, vajar
 • Adzić Poznanović Nada, tapiserista
 • Antić Miroslav Mika, pesnik
 • Bikicki Jovan, slikar
 • Bob Emil, slikar
 • Bošković Aleksandar, slikar
 • Ćurčić Petar, slikar
 • Gikić Ratko, vajar
 • Graovac (Ris) Radmila, keramičar
 • Graovac Nikola, slikar
 • Jelačić Miodrag Jelača, grafičar
 • Kapitanj Laslo, dizajner, grafičar
 • Karlavaris Bogomil, slikar
 • Kiridžić Dragan, arhitekta
 • Kuzmanović Slobodan Kuza, slikar-grafičar
 • Lakić Aleksandar, slikar
 • Leskovac Mileta, slikar
 • Leskovac Nenad, dizajner
 • Maksimović Stevan, slikar
 • Mančić Saša, vajar
 • Mihajlović Ana Marija, kostimograf
 • Mihajlović Milorad Mića, slikar >>>
 • Mihajlović Sanja, slikar
 • Miškov Živojin Žika, slikar
 • Mojak Petar, slikar
 • Nedeljković Miodrag Miša, slikar
 • Nedeljković Slobodan Bata, slikar, grafičar
 • Nikolić Vladimir, slikar
 • Nonin Dušan, slikar, konzervator
 • Pop Pavel, slikar, grafičar >>>
 • Radovanović Pavle Paja, vajar
 • Ševo Boško, grafičar
 • Soldatović Jovan, vajar >>>
 • Stepanić Predrag Bata, arhitekta
 • Stojnić Mirko, dizajner
 • Trkulja Milan, vajar
 • Uzelac Milan Mića, slikar
 • Višekruna Tatjana, slikar
 • Vojinović Budimir Buda, publicista
 • Vukosav Vlajko, scenarista