Skip to content

Sastanak Umetničkog saveta UULKNS

    Umetnički savet UULKNS u sastavu S.Bodulić, M.Cvetičanin, D.Stojanović, N.Lazić i S.Todorović, na sastanku održanom 04.09.2023. god. doneo je jednoglasnu odluku o usvajanju idejnog rešenja kataloga 27. Godišnje izložbe Likovnog kruga, a koje pripada akademskoj slikarki Ivani Bjelici.

    Autor je u obavezi da uz saradnju i sugestije umetničkog saveta celokupno grafičko rešenje i tehničku pripremu kataloga završi do kraja meseca oktobra 2023. godine.