Skip to content

Konkurs za katalog 27. godišnje izložbe UULKNS

  Poštovane kolege,

  obaveštavamo Vas o odluci Upravnog odbora UULKNS da raspiše interni konkurs za rešenje i tehničku pripremu kataloga 27. godišnje izložbe Likovnog kruga koja će se održati u novembru 2023. godine.

  Kalog će se štampati u PDF formatu i (zavisno od raspoloživih finansijskih mogućnosti) u broširanom ili tvrdom povezu – u ranije ustaljenom formatu 22,5×22,5 cm (cca 70 listova, uobičajeni kataloški podaci i fotografije radova)./*

  Pravo učešća imaju svi članovi UULKNS. Rok za prijavu i dostavljanje predloga rešenja Umetničkom savetu UULKNS (ums.likovnikrug@gmail.com)  je 20. avgust 2023.g.

  Predlozi rešenja treba da sadrže spoljašnji i unutrašnji izgled korica, izgled unutrašnjih stranica sa tekstualnim sadržajima i izgled stranica sa biografskim podacima autora, kataloškim podacima i fotografijom umetničkog dela. Planirana je numeracija stranica kataloga, a izgled parnih i neparnih stranica kataloga stranica sa fotografijom rada, kataloškim podacima i osnovnim biografskim podacima autora treba da bude prikazan sa harmoničnim i usklađenim rešenjima za prikaz kvadratnih i horizontalno ili vertikalno izduženih fotografija umetničkih dela.

  Nagrada za odabrano projektno rešenje iznosi bruto 150.000 RSD , pri čemu dobitnik nagrade (uz nadzor i pomoć Umetničkog saveta UULKNS) ugovorno prihvata obavezu da u dogovorenom roku od Umetničkog saveta preuzme materijal sa tekstualnim prilozima, fotografijama radova i kataloškim podacima prijavljenih učesnika izložbe, i obavi tehničke pripreme za štampu kataloga u PDF i broširanom formatu./**

  Umetnički savet UULKNS, u skladu sa ustaljenom praksom, preuzima obavezu blagovremenog prikupljanja prijava članova UULKNS za učešće na izložbi, selekcije radova, odnosno pribavljanja i izbora uvodnih i kritičarskih napisa za katalog izložbe.

  Srdačno, s kolegijalnim uvažavanjem

  Upravni odbor UULKNS


  /* U skladu sa ranije usvojenim normativima – elementi za kataloge (koje su članovi Likovnog kruga u obavezi da dostave prilikom prijave za učešće na zajedničkim izložbama) su:

  • Biografija umetnika sa adresom ateljea i kontakt – telefon /Word – font Calibri, 11px, do 120 reči/.
  • Kataloški potpis rada – ime i prezime autora, naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka dela   /Word – font Calibri, 11px/.
  • Reprodukcija dela (reprodukcija likovnog dela za likovne stvaraoce, reprodukcija plakata ili pogodne ilustracije delatnosti pridruženih članova iz drugih oblasti umetničkog stvaralaštva /duža strana = 18 cm, 300 dpi, JPEG image/.

  /** Pozivi za prijavu učešća na 27. godišnjoj izložbi Likovnog kruga uslediće polovinom septembra, sa rokom za dostavu prijava i kataloških podataka do kraja septembra o.g. Članovima Udruženja koji zakasne sa dostavom kataloških podataka ostavljena je mogućnost učešća na godišnjoj izložbi uz gubitak prava na “svoju” stranicu u katalogu izložbe.